Hôm nay bản thân sẽ reviews cho các bạn về Java Swing với hướng dẫn các bạn cách tạo thành chương trình thiết bị tính đơn giản và dễ dàng bằng Java Swing.

Bạn đang xem: Java cơ bản

*

Java Swing là gì?

Java Swing là một phần của Java Foundation Classes (JFC) được thiết kế với để cho phép phát triển những ứng dụng Java quy mô phệ cho doanh nghiệp. Nó được xây dựng dựa trên Abstract Windowing Toolkit (AWT) Application Interface (API) cùng được viết bởi Java. Không giống với AWT, Java Swing hòa bình nền tảng và những thành phần vơi hơn.

JFC là 1 trong những tập hợp những thành phần bối cảnh mà được cải cách và phát triển cho các ứng dụng Desktop (ứng dụng riêng lẻ trên từng máy).

Java Swing là một trong bộ API hỗ trợ giao diện người tiêu dùng đồ họa (GUI) cho những chương trình Java. Java Swing còn được gọi là bộ mức sử dụng widget Java GUI.

Java Swing hoặc Swing được phát triển dựa trên các API trước đó được gọi là Bộ qui định trừu tượng Windows (AWT). Swing hỗ trợ các nguyên tố GUI đa dạng và phong phú và phức hợp hơn AWT. Những thành phần GUI tất cả phạm vi xuất phát từ một nhãn đơn giản dễ dàng đến cây và bảng phức tạp. Gói javax.swing cung cấp các lớp cho Java Swing API như JButton, JTextField, JTextArea, JRadioButton, JCheckbox, JMenu, JColorChooser…

Gói javax.swing cất tập hợp các lớp interface mở rộng và cách tân các nguyên tố của gói java.awt được cho phép tạo giao diện đẹp hơn.

Gói javax.swing không sửa chữa thay thế gói java.awt nhưng mà được áp dụng đồng thời trong và một giao diện.

Các nguyên tố của gói javax.swing đều bắt đầu bằng cam kết tự J như: JButton, JFrame,...

JFrame có kết cấu nhiều tầng, từng tầng tương ứng một Container. Trong đó, tầng trung gian mang tên ContentPane, thường xuyên được dùng làm chứa các đối tượng người dùng hiển thị trên giao diện.

Xem thêm: Các Nhà Khoa Học Xác Nhận " Thế Giới Bên Kia Như Thế Nào ? Phải Chăng Có Thế Giới Bên Kia

Ứng dụng của Java Swing

Swing được áp dụng để xây dừng giao diện người dùng đồ họa (GUI) vào java.

Swing cung ứng một bộ điều khiển nâng cao phong phú như Tree, TabbedPane, thanh trượt, colorpicker và điều khiển bảng.

Các điều khiển và tinh chỉnh xoay hoàn toàn có thể được thiết lập theo một biện pháp rất dễ dãi và chủ quyền với trình diễn bên trong.

Hướng dẫn thiết lập và cấu hình Eclipse

Các bạn tuân theo hướng dẫn cụ thể trên trang này nha.

Cài để Eclipse

Lập trình thứ tính đơn giản dễ dàng bằng Java Swing

Yêu cầu: Viết chương trình tất cả giao diện gồm 3 Textfield dùng làm chứa 2 toán hạng cùng 1 kết quả; 4 Button màn trình diễn 4 phép toán "+", "-", "*", "". Từng khi người tiêu dùng ấn loài chuột vào phép toán, công tác sẽ thống kê giám sát và hiển thị tác dụng ở trường Textfield tương ứng.

Đầu tiên họ tạo Project mới.

Sau đó import những thư viện

import javax.swing.*;import java.awt .event. *;import java.awt.*;class của chúng ta sẽ extends JFrame và inplements ActionListener

public class SimpleCalculator extends JFrame implements ActionListener Khai báo

/*Dùng để biểu diễn 4 nút của 4 phép toán +, -, *, / */private JButton bt1, bt2, bt3, bt4;/*Dùng để cất 2 số cùng 1 kết quả*/private JTextField tf1, tf2, tf3;/*Dùng để lưu trữ hiệu quả tính toán*/private double result;/*Dùng để nhấn tầng ContentPane của JFrame*/private Container cont;/*Dùng để nhóm các thành phần bên trên giao diện*/private JPanel panel1, panel2;Hàm khởi tạo

/*Hàm khởi tạo*/public SimpleCalculator(String s) super(s);/*Lấy lớp ContentPane để đặt các đối tượng người tiêu dùng hiển thị*/cont = this.getContentPane(); /*Tạo những thành phần trên giao diện*/JLabel num1lb = new JLabel("Num1: ");tf1 = new JTextField();JLabel num2lb = new JLabel("Num2: ");tf2 = new JTextField();JLabel resultlb = new JLabel("Result: ");tf3 = new JTextField();/*Textfield chứa công dụng không được phép áp dụng dữ liệu*/tf3.setEditable(false);/*Panel1 cất 3 Textfield*/panel1 = new JPanel(); /*thiết lập Layout có 3 sản phẩm 2 cột*/panel1.setLayout(new GridLayout(3,2));/*Đặt những thành phần vào panel 1*/panel1.add(num1lb); panel1.add(tf1); panel1.add(num2lb); panel1.add(tf2);panel1.add(resultlb);panel1.add(tf3);/*Tạo 4 nút màn biểu diễn 4 phép toán*/bt1 = new JButton("+");bt2= new JButton("-");bt3 = new JButton("*");bt4 = new JButton("/");/*Panel2 đựng 4 nút*/panel2 = new JPanel();panel2.add(bt1);panel2.add(bt2);panel2.add(bt3);panel2.add(bt4);/*Đặt 2 panel vào ContentPane*/cont.add(panel1); cont.add(panel2,"South"); bt1.addActionListener(this);bt2.addActionListener(this); bt3.addActionListener(this); bt4.addActionListener(this);/*Thiết lập kích cỡ hiển thị*/this.pack();this.setVisible(true);Định nghĩa các hàm cộng, trừ, nhân, chia

/*Định nghĩa hàm cộng*/public void doPlus() result = Double.parseDouble(tf1.getText()) + Double.parseDouble(tf2.getText()); tf3.setText(String.valueOf(result)); /*Định nghĩa hàm trừ*/public void doMinus() result = Double.parseDouble(tf1.getText()) - Double.parseDouble(tf2.getText());tf3.setText(String.valueOf(result));/*Định nghĩa hàm nhân*/public void doMult() result = Double.parseDouble(tf1.getText()) * Double.parseDouble(tf2.getText());tf3.setText(String.valueOf(result)); /*Định nghĩa hàm chia*/public void doDiv() result = Double.parseDouble(tf1.getText()) / Double.parseDouble(tf2.getText()); tf3.setText(String.valueOf(result));Định nghĩa lại hàm giải pháp xử lý khi người tiêu dùng ấn những phép toán

/*Định suy nghĩ lại hàm giải pháp xử lý khi người tiêu dùng ấn các nút phép toán*/public void actionPerformed(ActionEvent e) if (e.getActionCommand()=="+")doPlus();if (e.getActionCommand()=="-")doMinus();if (e.getActionCommand()=="*")doMult();if (e.getActionCommand()=="/")doDiv();Và cuối cùng là hàm main

public static void main(String args<>)/*Tạo hình ảnh chương trình*/SimpleCalculator simpleCalculator = new SimpleCalculator("SimpleCalculator");simpleCalculator.setLocationRelativeTo(null);Chúng ta cùng xem cục bộ source code nào

import javax.swing.*;import java.awt .event. *;import java.awt.*; public class SimpleCalculator extends JFrame implements ActionListener /*Dùng để màn trình diễn 4 nút của 4 phép toán +, -, *, / */private JButton bt1, bt2, bt3, bt4;/*Dùng để cất 2 số với 1 kết quả*/private JTextField tf1, tf2, tf3;/*Dùng nhằm lưu trữ tác dụng tính toán*/private double result;/*Dùng để dìm tầng ContentPane của JFrame*/private Container cont;/*Dùng để nhóm những thành phần trên giao diện*/private JPanel panel1, panel2;/*Hàm khởi tạo*/public SimpleCalculator(String s) super(s);/*Lấy lớp ContentPane để đặt các đối tượng người dùng hiển thị*/cont = this.getContentPane(); /*Tạo những thành phần bên trên giao diện*/JLabel num1lb = new JLabel("Num1: ");tf1 = new JTextField();JLabel num2lb = new JLabel("Num2: ");tf2 = new JTextField();JLabel resultlb = new JLabel("Result: ");tf3 = new JTextField();/*Textfield chứa tác dụng không được phép áp dụng dữ liệu*/tf3.setEditable(false);/*Panel1 đựng 3 Textfield*/panel1 = new JPanel(); /*thiết lập Layout có 3 mặt hàng 2 cột*/panel1.setLayout(new GridLayout(3,2));/*Đặt các thành phần vào panel 1*/panel1.add(num1lb); panel1.add(tf1); panel1.add(num2lb); panel1.add(tf2);panel1.add(resultlb);panel1.add(tf3);/*Tạo 4 nút trình diễn 4 phép toán*/bt1 = new JButton("+");bt2= new JButton("-");bt3 = new JButton("*");bt4 = new JButton("/");/*Panel2 đựng 4 nút*/panel2 = new JPanel();panel2.add(bt1);panel2.add(bt2);panel2.add(bt3);panel2.add(bt4);/*Đặt 2 panel vào ContentPane*/cont.add(panel1); cont.add(panel2,"South"); bt1.addActionListener(this);bt2.addActionListener(this); bt3.addActionListener(this); bt4.addActionListener(this);/*Thiết lập kích cỡ hiển thị*/this.pack();this.setVisible(true);/*Định nghĩa hàm cộng*/public void doPlus() result = Double.parseDouble(tf1.getText()) + Double.parseDouble(tf2.getText()); tf3.setText(String.valueOf(result)); /*Định nghĩa hàm trừ*/public void doMinus() result = Double.parseDouble(tf1.getText()) - Double.parseDouble(tf2.getText());tf3.setText(String.valueOf(result));/*Định nghĩa hàm nhân*/public void doMult() result = Double.parseDouble(tf1.getText()) * Double.parseDouble(tf2.getText());tf3.setText(String.valueOf(result)); /*Định nghĩa hàm chia*/public void doDiv() result = Double.parseDouble(tf1.getText()) / Double.parseDouble(tf2.getText()); tf3.setText(String.valueOf(result)); /*Định nghĩ về lại hàm giải pháp xử lý khi người tiêu dùng ấn các nút phép toán*/public void actionPerformed(ActionEvent e) if (e.getActionCommand()=="+")doPlus();if (e.getActionCommand()=="-")doMinus();if (e.getActionCommand()=="*")doMult();if (e.getActionCommand()=="/")doDiv();public static void main(String args<>)/*Tạo hình ảnh chương trình*/SimpleCalculator simpleCalculator = new SimpleCalculator("SimpleCalculator");simpleCalculator.setLocationRelativeTo(null);

Kết Quả

Cuối thuộc là Run và xem công dụng thôi.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Ví như có bất kỳ thắc mắc như thế nào hãy nhằm lại comment phía dưới. Trường hợp thấy bài viết này hữu ích thì hãy giới thiệu cho mọi bạn cùng biết nha. Cảm ơn những bạn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *