Ở một ô tính có công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = 20 thì kết quả trong ô tính đó sẽ là: A, 40 điểm htdt08Ở một ô tính có công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = 20 thì kết quả trong ô tính đó sẽ là:A" /> Ở một ô tính có công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = 20 thì kết quả trong ô tính đó sẽ là: A, 40 điểm htdt08Ở một ô tính có công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = 20 thì kết quả trong ô tính đó sẽ là:A" />
" class="title-header">Ở một ô tính có công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 cùng với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = trăng tròn thì kết quả trong ô tính này sẽ là: A.

Bạn đang xem: Ở một ô tính có công thức sau bằng

*

40 điểm

htdt08


Ở một ô tính bao gồm công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = trăng tròn thì kết quả trong ô tính này sẽ là:A. 10B. 100C. 200D. 120

Xem thêm: Cách Tải Cửa Hàng Ứng Dụng Ch Play Về Chiếc Iphone Hay Ipad Của Bạn

*

Thứ tự triển khai phép tính vào Excel cũng giống như trong toán học, triển khai trong ngoặc trước, tiếp đến đến nhân phân tách và cùng trừ sau. Giả dụ chỉ tất cả cộng, trừ hoặc nhân chia trong biểu thức sẽ tính từ trái qua phải.Kết trái của ô tính =((E5+F7)/C2)*A1= ((2 + 8)/ 2) *20 = 100Đáp án: B
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *