Trong tiếng Anh, những dạng câu so sánh thường hay chạm mặt trong bài học và tiếp xúc hàng ngày. Mặc dù nhiên, shop chúng tôi muốn đi sâu vào kỹ năng và kiến thức hơn để các bạn hiểu về một số loại câu So sánh ngang bằng trong tiếng Anh. Vày lẽ, đó là dạng câu phổ biến, nếu bạn có thể nắm kiên cố được cấu trúc và cách thực hiện loại câu này thì các bạn sẽ có thể làm giỏi được bài tập và thực hiện câu từ nhuần nhuyễn hơn.

Bạn đang xem: So sánh ngang bằng trong tiếng anh

Mời các bạn theo dõi sau đây cùng Báo tuy nhiên Ngữ nhé!

Khái niệm

Loại câu đối chiếu ngang bằng được thực hiện khi muốn chỉ một sự vật, hiện tượng này kiểu như với một sự vật hiện tượng kỳ lạ khác. Cấp độ của sự vật, hiện tượng đó ngang hàng với nhau.

Có thể dùng để so sánh hai hoặc nhiều một số loại đồ vật, thức uống, trang phục,… có hình dạng, hương thơm vị, màu sắc, cấu tạo từ chất giống nhau.

Cấu trúc của loại câu

Câu so sánh ngang bằng (positive form)

Nhiều bạn hay nhầm lẫn rằng câu so sánh chỉ sử dụng với tính từ. Tuy nhiên chúng ta cần xem xét rằng câu so sánh được dùng cho tất cả Tính từ và Trạng từ.

1. Dạng thức so sánh ngang bằng của Tính từ

CT:

As + short/long Adjective + As

S1+ V(be) + as + adj + as + S2(+be)

 S1+ V(be) + not + as/so + adj+ as + S2(+be)

Trong đó:

S là công ty ngữ, là danh tự chỉ người hoặc sự vật


V là cồn từ theo sau danh từ

Adj là tính trường đoản cú được sử dụng

+) trong một câu trường hợp có lộ diện từ “as” thì chắc chắn rằng đằng sau câu đó sẽ có được từ “as”. Điều này cho thấy thêm được nó là kí hiệu cho chính mình nhận biết đấy nhiều loại câu đối chiếu ngang bằng.

+) vào câu có thực hiện Tính trường đoản cú thì đằng trước phải là Động từ bỏ (V) tobe như: is/am/are.


Tuy nhiên, các bạn nên xem xét rằng động từ này phân tách theo những thì như thừa khứ, vượt khứ chấm dứt hay hiện nay tại, bây giờ tiếp diễn. Ví dụ: V – tobe của vượt khứ là Was/ Were.

+) Đối cùng với dạng câu tủ định thì đề nghị thêm “not” nhưng nhiều người không biết yêu cầu thêm từ bỏ đó ở đâu của câu so sánh bằng. Đừng lo, với nhiều loại này thì bọn họ phủ định trực tiếp vào V hễ từ tobe như wasn’t, weren’t.

Ví dụ:

+) Him house is as small as mine.

Dịch: câu này ao ước nói rằng: “nhà của anh ấy ta nhỏ tuổi như ngôi nhà của tôi”. Từ bỏ ‘small’ là 1 trong những tính tự được thực hiện giữa 2 trường đoản cú “AS”. Động tự tobe “is” được chia theo chủ ngữ đứng trước.

*

Động từ thường xuyên visit được chia vì chủ ngữ đứng trước nó. Trạng từ bỏ often thực hiện trong câu đối chiếu ngang bằng.

Xem thêm: Cách Viết Số La Mã Trong Word, Đánh Số La Mã Trong Word 2010

3. Dạng thức đối chiếu ngang bằng của danh từ

CT:

S1 + V + the same + N + as + S2

Ví dụ:

+) Linh is as tall as Nga.

=> Linh is the same height as Nga.

(Linh tất cả cùng chiều cao với Nga.)

Trong ví dụ này tự tall là một tính tự được chuyển sang danh từ bỏ height. Cơ mà nghĩa của câu văn vẫn không nạm đổi.

Các bài tập CÂU SO SÁNH NGANH BẰNG

1, My car __________ your car.

A. Is as not expensive as B. Is not as expensive as

C. As expensive not as D.is not as expensively as

2, You must explain your problems________ .

A. As clear as you can B. As clearly as you can

C. As clear that you are D. As clearly as you are

3, Nobody in our class plays_______ Patrick.

A.as good as B. So well than C. As best as D. As well as

4, Her motor is ______ mine.

A. Twice as big as B. As twice big as C.as two time big as D. As big as twice

5, My clothes ________ hers.

A. Is as not modern as B. As is modern as

C. Is as modern as D. As is modern not as

Đáp án

1 – B

2 – B

3 – D

4 – A

5 – C

Trên đây cửa hàng chúng tôi đã trình diễn về đối chiếu ngang bởi và các công thức thực hiện loại cấu trúc này.

Hy vọng nội dung bài viết hữu ích so với các bạn.


ID); ?>" data-width="" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large" data-share="true">ID); ?>" data-size="large">
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *