Tải Game

Sự Kiện Đồng Hành Liên Đấu - Vinh Danh Vương Giả

22/09/2019


Sự Kiện Đồng Hành Liên Đấu - Vinh Danh Vương Giả

 Event TTTT và FUNCARD - Mừng Liên Đấu mùa mới:

 

Tích nạp hàng ngày:

 

  • Phạm vi tham gia: tất cả các máy chủ
  • Thời gian sự kiện: từ ngày 23/9 đến hết ngày 29/9.
  • Nội Dung: Mỗi ngày tích nạp thông qua hình thức TTTT - Funcard mốc cao nhất đạt 1 trong các mốc dưới đây sẽ nhận thêm phần thưởng tương ứng

 

Tên Gói Quà Mốc tích Nạp Phần Quà
Gói quà Danh Tướng 500 KC 250 KC, 10 Huyết Ngọc, 10 Thẻ Kim Cương Môn Thần, 1 Ngọc Bài
Gói quà Thống Lĩnh 1000 KC 500 KC, 20 Huyết Ngọc, 20 Thẻ Kim Cương Môn Thần, 2 Ngọc Bài
Gói quà Nguyên Soái 2500 KC 1250 KC, 30 Huyết Ngọc, 30 Thẻ Kim Cương Môn Thần, 3 Ngọc Bài
Trong thời gian sự kiện , mỗi ngày đều nạp đủ mốc cao nhất sẽ nhận thêm gói quà vương giả (Không tính tích nạp mà tính nạp đều mỗi ngày 2500 KC) 1 Ấn Tướng 5 sao tự chọn trong danh sách ấn tướng hiện có (trừ ấn giác tỉnh Hán Hiến Đế)

 

Lưu ý: + Mỗi ngày chỉ được nhận 1 trong 3 mốc quà này theo chỉ số tích nạp cao nhất không nhận được mốc thấp hơn

            + Sự kiện sẽ tổng kết sau mỗi ngày và quà sẽ được phát trong vòng 48 tiếng ngày tiếp theo.

   + Riêng gói quà ấn 5 sao sẽ tổng kết và gửi sau khi sk kết thúc trong vòng 48 tiếng.

             + Chỉ áp dụng với hình thức nạp TTTT và Funcard.

+ Link đăng ký ấn tướng tùy chọn tại đây.

 

Chúc các Tướng Quân có những giờ phút giải trí tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc!

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ