Tài khoản 531 theo thông tư 200

thành lập và hoạt động công tyThành lập chủ thể yếu tố nước ngoàiTtốt Đổi GPKDKê khai thuế & cài đặt hóa đơnThương Mại Dịch Vụ kế toánMẫu VB HĐ

*
Hướng dẫn giải pháp định khoản mặt hàng bán bị trả lại TK 5212

khi mặt hàng bán phạm luật khẳng định, phạm luật đúng theo đồng tài chính, hàng bị kém nhẹm, mất phẩm hóa học, bất ổn chủng các loại, quy biện pháp sẽ ảnh hưởng người mua trả lại hàng.

You watching: Tài khoản 531 theo thông tư 200

Tài khoản 5212 - Hàng buôn bán bị trả lại:Tài khoản này dùng để phản ánh lợi nhuận của sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, các dịch vụ bị người tiêu dùng trả lại trong kỳ. Sử dụng cho tất cả Thông bốn 200/2014/TT-BTC với cả Quyết định 48/2006/QĐ-BTC (Trướcphía trên quyếtđịnh 15thực hiện tài khoản 531 - Hàng bán bị trả lại)

Bên Nợ:Doanh thu của mặt hàng buôn bán bị trả lại, đang trả lại chi phí cho người tải hoặc tính trừ vào khoản cần thu quý khách hàng về số sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa đang chào bán.

See more: Công Dân Việt Nam Có Nghĩa Vụ Của Công Dân Đối Với Đất Nước Chân Chính

Bên Có:Cuối kỳ kế tân oán, kết gửi toàn cục số doanh thu của mặt hàng cung cấp bị trả lại lịch sự tài khoản 511 “Doanh thu bán sản phẩm với hỗ trợ dịch vụ” để xác định lợi nhuận thuần của kỳ báo cáo.

See more: Thế Giới Thực Sự Còn Bao Nhiêu 'Cụ Rùa Hồ Gươm'? Cụ Rùa Hồ Gươm Thọ Bao Nhiêu Tuổi

Để cho các bạn dễ dàng nắm bắt Kế Toán thù Thiên Ưng vẫn phân chia làm phía hai bên như sau:

Theo Quy định,Khi Người mua trả lại hàng đến Người buôn bán đề xuất xuất hoá đơn trả lại sản phẩm. Cách viết hóađối kháng chúng ta xem thêm tạiđây:Cách viết hóa đơn trả lại hàng

Người bán

Người mua

khi chào bán hàng"xuất hoá đơn"Ghi tăng Doanh thu + Ghi tăng Doanh thu: Nợ TK1111/ TK1121/ TK131 Có TK5111: A Có TK33311 ( ví như có ) + Phản ánh giá vốn sản phẩm xuất bán (phụ thuộc vào pp tình giá bán xuất kho nhưng mà Doanh Nghiệp bạnáp dung) Nợ TK632: a Có TK156

khi thiết lập hàng"nhấn hoá đơn"Ghi tăng TS/ CP + Ghi tăng giá trị sản phẩm download Nợ TK156/152/153/211...: A Nợ TK1331 ( giả dụ bao gồm ) Có TK1111/ TK1121/ TK331

Khi thừa nhận mặt hàng trả lại"Nhận hoá đơn"Ghi bớt Doanh thu sản phẩm bán + Ghi bớt Doanh thu Nợ TK5212: A Nợ TK33311 ( trường hợp bao gồm ) Có TK1111/ TK1121/ TK331 + Ghi giảm giá vốn mặt hàng chào bán bị trả lại: Nợ TK156 Có TK632: a

Khi trả lại hàng"Xuất hoá đơn"Ghi giảm giá trị hàng: + Ghi giảm giá trị sản phẩm trả lại Nợ TK1111/ TK1121/ TK331 Có TK156/152/153/211...: A Có TK1331 ( ví như có)

Cuối kỳ kế toán thù, kết đưa tổng thể lợi nhuận của sản phẩm phân phối bị trả lạitạo ra vào kỳ vào thông tin tài khoản doanh thu bán hàng với hỗ trợ hình thức dịch vụ hoặc thông tin tài khoản doanh thu bán hàng nội bộ,hạch toán: