Trong bài học này, độc giả sẽ thuộc Lập trình không cạnh tranh chuyển sang trọng phần kỹ năng và kiến thức “toán tử vào C“. Toán tử là các ký hiệu được dùng để thực hiện nay một phép toán trong ngôn ngữ lập trình. Bọn họ sẽ thuộc nhau đi qua từng loại toán tử nhé.

Bạn đang xem: Toán tử trong c


Các các loại toán tử vào C

Nội dung cố thể họ sẽ học trong 3 bài học kinh nghiệm như sau:

Bài 8. Toán tử số họcBài 9. Toán tử gán với toán tử tăng, giảmBài 10. Toán tử lô ghích và toán tử quan liêu hệ

Toán tử số học (Arithmetic Operators)

Toán tử số học là 1 trong những loại toán tử trong C: Được thực hiện để thực hiện các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia,… trên những giá trị số (biến với hằng). Đây là các toán tử yêu cầu sự gia nhập của 2 quý giá số cần được phân một số loại là những toán tử 2 ngôi.

Toán tửÝ nghĩa
+phép toán cộng
phép toán trừ
*phép toán nhân
/phép toán chia
%phép toán lấy số dư(chỉ vận dụng cho số nguyên)
Video giải đáp về toán tử số học

Source code minh họa


Toán tử tăng, bớt (Increment & Decrement)

Toán tử tăng, giảm là 1 trong những loại toán tử trong C với là những toán tử 1 ngôi, bao hàm 2 toán tử sau:

Toán tử ++: tăng giá trị lên 1 đối kháng vịToán tử --: giảm ngay trị đi 1 solo vị

Các để ý khi thực hiện và khái niệm về tiền tố, hậu tố chúng ta xem đoạn phim bài số chín sau đây.

Xem thêm: Cách Chuyển Id Apple Sang Việt Nam Đơn Giản Chỉ 2 Phút, Cách Chuyển Vùng Tài Khoản Appstore Sang Việt Nam

Code minh họa:


Toán tử gán (Assignment Operators)

Toán tử gán là toán tử trong ngữ điệu C được dùng làm gán giá bán trị cho một biến trong ngôn ngữ lập trình C. Bao hàm các toán tử sau:

Toán tửViết gọnViết đầy đủ
=a = ba = b
+=a += ba = a+b
-=a -= ba = a-b
*=a *= ba = a*b
/=a /= ba = a/b
%=a %= ba = a%b

Code minh họa:


Toán tử quan hệ (Relational Operators)

Toán tử quan tiền hệ là 1 loại toán tử vào C được dùng để thực hiện các phép kiểm tra mối quan hệ giữa 2 toán hạng. Ví như quan hệ kiểm soát là đúng thì nó trả về giá trị true và trả về false trong trường thích hợp ngược lại.

Toán tửÝ nghĩaVí dụ
==so sánh bằng7 == 3 cho tác dụng là 0
>so sánh to hơn5 > 1 cho công dụng là 1
5 cho tác dụng là 0
!=so sánh khác5 != 4 cho hiệu quả là 1
>=lớn rộng hoặc bằng8 >= 3 cho kết quả là 1
5 cho tác dụng là 0
Video bài bác học

Code minh họa:


Toán tử logic (Logical Operators)

Toán tử logic là một trong những toán tử vào C. Toán tử logic bao hàm các toán tử sau:

Toán tử &&: là toán tử AND, trả về true khi còn chỉ khi tất cả các toán hạng đông đảo đúng.Toán tử ||: là toán tử OR, trả về true lúc có ít nhất 1 toán hạng đúng.Toán tử !: là toán tử NOT, bao phủ định giá trị của toán hạng.

Code minh họa:


Các toán tử khác

Ngoài những toán tử trên, họ còn có những toán tử khác:

Toán tử bit (Bitwise Operators), văn bản này là phần kiến thức và kỹ năng khó. Chúng ta chưa học trong bài này.Toán tử “phảy” (Comma Operator)


*
*

*

*

*

Blog chia sẻ kiến thức lập trình sẵn của Hiếu, xây dựng xã hội những tín đồ học lập trình. đến đi kỹ năng mình tất cả là bí quyết học tập công dụng nhất

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *